Betere bodem, beter boeren

Op zoek naar de methode voor een gezonde en vruchtbare bodem met meer draagkracht? Een bodem die beter bestand is tegen mechanisatie en een grilliger wordend klimaat? Maar hoe pak je dat aan?

Om u te inspireren aan een betere bodem te werken hebben wij vier programma-onderdelen ontwikkeld, namelijk: Cursussen, demonstratievelden, studiedagen en het online magazine GROND!.

De komende jaren zoeken wij samen met u naar de beste systemen om die de bodem weerbaarder maken waardoor u beter kunt boeren. Immers, een betere bodem zorgt voor beter boeren.

Online magazine GROND!

online magazine GROND!

Vier keer per jaar verschijnt het online magazine GROND! Het magazine met diepgravend onderzoek.
Meer over het online magazine ❯

Demonstratie

Demonstratievelden

Gedurende het project zullen wij diverse demonstratievelden voor u aanleggen.
Meer over Demonstratie ❯

Studiedagen

Studiedag

Wij organiseren iedere winter een Studiedag Bodem- en Grondbewerking.
Meer over Studiedagen ❯

Cursussen

Cursussen

In de cursus ‘Betere bodem, beter boeren’ krijgt u inzicht hoe het bodemleven optimaal te stimuleren.
Meer over Cursussen ❯

Agrarische uitgever AgriMedia (uitgever van het vakblad LandbouwMechanisatie) in Wageningen en het adviesburo Naturim van Sander Bernaerts willen een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een klimaatbestendige aanpak van bodem en grondbewerking.