Cursussen

Succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organische stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op een veranderend klimaat en toenemende bodemdruk van mechanisatie.

De cursus gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in akkerbouw en tuinbouw. Na de cursus hebben deelnemers genoeg kennis om zelf te starten met NKG. 

De cursusinhoud:

  • Toelichting op de basisprincipes
  • Praktische ervaringen met het inpassen van groenbemesters
  • Welke machines en bewerkingen werken goed
  • Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG bedrijf

De cursusdata zijn:

  • 10 maart 2021 Lelystad 
  • 15 maart 2021 omgeving Breda

De cursus is van 9.30u – 16:30u. De kosten zijn € 185 (excl/ btw). De cursus wordt aangepast aan de (dan) geldende regels rondom corona.

De cursus is geschikt voor een brede groep telers. Er wordt aandacht geschonken aan uitvoering op diverse grondsoorten, zowel biologisch als gangbaar. Er wordt een gangbaar NKG akkerbouwbedrijf bezocht. In Flevoland wordt ook een bezoek gebracht aan een biologisch NKG bedrijf. 

Voor meer informatie en aanmelding:

www.naturim.nl
sander@naturim.nl 
06 81086041 (Sander Bernaerts)