Cursussen

Succesvol toepassen van niet-kerende grondbewerking

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organische stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende bodemdruk van mechanisatie.

De cursus is woensdag 13 februari 2019 in Biddinghuizen en gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in de akkerbouw en de groenteteelt. Na de cursus weten de deelnemers wat wel en niet werkt bij NKG.

Cursusinhoud

  • Toelichting op de basisprincipes
  • Praktische ervaringen met het inpassen van groenbemesters
  • Welke machines en bewerkingen werken goed
  • Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG bedrijf

Aanmelden

De cursus is woensdag 13 februari 2019 in Biddinghuizen van 9.30 tot 16.15 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 februari 2019 door een e-mail te sturen naar sander@naturim.nl
De kosten zijn € 160 (excl. btw) en voor de lunch wordt gezorgd.

Betalingswijze: U ontvangt een factuur

Cursusleiders zijn Sander Bernaerts (adviseur biologische akkerbouw en groenteteelt *) en Harm Westers (adviseur/NKG-akkerbouwer). Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG akkerbouwbedrijf. De inleiders hebben ruime ervaring met NKG in Nederland en adviseren over NKG op diverse grondsoorten. Voor meer informatie zie:

* www.naturim.nl – 06 810 860 41 (Sander)