Demonstratie minimale bodembewerking

Op vrijdag 18 september organiseert Betere Bodem een demonstratie van werktuigen voor een minimale bodembewerking. De demonstratie wordt gehouden nabij Lelystad op de Proeftuin Agro-ecologie en Technologie (voorheen Broekemahoeve), Elandweg 84, Lelystad.

Telers willen groenbemesters graag tot het voorjaar laten staan en pas dan de grond bewerken. De machines die worden gedemonstreerd, zijn frezen en grondbewerkingsmachines die ondiep werken en het gewas volvelds afsnijden en doden. Zo zorgen ze voor een schoon zaai- of plantbed.

In de demonstratie worden twee overtopfrezen getoond en twee min of meer traditionelere frezen. Een overtopfrees, waarbij de rotor tegen de rijrichting indraait, is agressiever en werkt gewasresten goed in. Behalve frezen worden drie werktuigen gedemonstreerd die het gewas of de groenbemester oppervlakkig en over de volle breedte afsnijden en inwerken. De volgende machines worden getoond:

  • Struik-overtopfrees
  • Celli-overtopfrees
  • Celli-biofrees
  • Geohobel-spitfrees
  • EuM vibrocat-cultivator
  • Treffler TGA-cultivator
  • Lemken – karat met de nieuwe ganzevoet
  • Evers Agro – snijrol.

Aanmelden

Vanwege de RIVM maatregelen inzake COVID-19 zal de demonstratie in twee groepen worden gegeven. De maximale groepsgrootte is beperkt tot 25 bezoekers. De eerste demo zal plaatsvinden om 12.00 uur, de tweede omĀ 14.00 uur.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Bij slecht weer zal de demo 1 week worden opgeschoven naar vrijdag 25 september. Wij zullen u hier tijdig over berichten.