Online magazine GROND!

Vier keer per jaar verschijnt het online magazine GROND! Dit magazine graaft diep in binnen- en buitenlands onderzoek.  Daarnaast kunt u prikkelende meningen lezen, reportages van akkerbouwers die hun grond vertroetelen en informatie over nieuwe machines die nodig zijn om de bodem in stand te houden. In dit online magazine kunt u ook lezen over het bodemleven en groenbemesters.