Studiedagen

In 2021 organiseert Betere Bodem een drietal kennisevenementen. Op 10 en 15 maart vindt de cursus succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking plaats. Meer informatie over deze cursussen vindt u hier.  Op 4 maart zal de Studiedag Betere Bodem worden georganiseerd. Meer informatie over deze studiedag en de optie om aan te melden vindt u hieronder.

Studiedag Betere Bodem

 

Michael Horsch, Liesje Mommer en André Jurrius gaan in op de nieuwste inzichten en ideeën over Niet Kerende Bodembewerking.

Locatie: Online
Datum: donderdag 4 maart
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur
Kosten: Abonnees van LandbouwMechanisatie en leden van Studiegroep Naturim kunnen zich gratis aanmelden.
Voor andere geïnteresseerden geldt een tarief van € 69,00.

Sprekers 

Michael Horsch
Michael Horsch is de oprichter van Horsch Maschinen GmbH, een van de snelst groeiende fabrikanten van landbouwmachines wereldwijd.

Michael Horsch houdt akkerbouwers een spiegel voor. Is de huidige praktijk nog wel toekomstbestendig? Horsch pleit voor het afbouwen van mechanisatie en chemie zodat bodem en bodembiologie een grotere rol gaat spelen. Dit verhaal wordt verteld vanuit een historisch perspectief. Justus von Liebig (1803-1873) was een Duitse chemicus die planten analyseerde. Hij wordt beschouwd als uitvinder van kunstmest. Op latere leeftijd wees hij nadrukkelijk op de nadelige gevolgen van kunstmest voor bodem en kwaliteit van voeding.

De presentatie van Horsch zal plaatsvinden in het Engels.

Liesje Mommer
Liesje Mommer is hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan de WUR. Ze werkt vooral aan de effecten van biodiversiteit op het functioneren van ecosystemen. Haar onderzoek kijkt vooral ondergronds: in de plantenwortel en rhizosfeer, de zone direct rondom de wortels waar het miegelt van de interacties met bacteriën en schimmels. De uitdaging is nu om de kennis over die diverse ondergrondse interacties te gebruiken om de akker- en tuinbouw duurzamer, biodiverser en weerbaarder te maken in de nabije toekomst.

Men zegt weleens: de wereld wordt gestuurd door ‘the underground’. Als men dan de plantenwereld bedoelt, klopt dat, want meer dan de helft van de plantenbiomassa zit onder de grond. Wortels sturen processen als opname van voedingsstoffen, water, maar vormen ook bodem, dragen bij aan koolstofvastlegging, allemaal verborgen onder onze voeten. Maar het was lang een raadsel waarom sommige wortels dikker zijn dan andere. Vorig jaar hebben we eindelijk een ordenend principe ontdekt dat de variatie tussen wortels verklaart. Planten met dikke wortels, zoals bijvoorbeeld prei besteedt de opname van voedingsstoffen uit: aan mycorrhiza schimmels. Nu we beter begrijpen hoe ‘the underground’ wordt gestuurd, kunnen we beter sturen in de bodem. Als we samenwerken tenminste.

André Jurrius
André Jurrius is sinds 15 jaar teler op de Lingehof in de Betuwe, eerst bio en nu biologisch dynamisch. De Lingehof verzorgt 150 ha land, met een grote verscheidenheid aan teelten: aardappelen uien, rode bieten, kolen, pompoen en ook tarwe, spelt, quinoa, lupine, en gras klaver. Naast akkerbouw is op het bedrijf een groentepakkettenbedrijf actief, is er een hoogstamfruitproject en verzorgt de Lingehof natuurakkers met oude granen teelt. De rivierklei in de Betuwe is vruchtbaar maar ook lastig bewerkbaar door zijn hoge leemgehalte. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen.

André Jurrius vertelt in zijn verhaal de route die hij – met vallen en opstaan – heeft bewandeld met de bodembewerking. André staat op punt zich te gaan verdiepen in Regeneratieve bodembewerking waarbij bodembiologie en humusopbouw maximaal wordt aangejaagd. Waarom deze vorm en welke kansen en mogelijkheden en uitdagingen ziet hij? Een dynamisch verhaal vanuit de praktijk: “de boer die zoekt naar verdieping in de bodem”.

Aanmelden Studiedag 

Aanmelden is niet meer mogelijk.