Studiedag 2019

Deze studiedag heeft reeds plaatsgevonden. De volgende studiedag vindt plaats in december 2020.

Een gezonde bodem zorgt uiteindelijk ook voor betere opbrengsten. Maar hoe zorg je goed voor de bodem? Groenbemesters spelen een belangrijke rol. Je kunt ze vernietigen met chemische middelen maar ook machinaal. Welke effecten beide methoden hebben is een van de onderwerpen die tijdens de tweede studiedag Betere Bodem: naar een klimaatbestendige bodem aan bod komen.

De studiedag 2019 vindt plaats op donderdag 7 februari in De Meeuwenhoeve, Lelystad

Wilt u toch kennis opdoen over Niet-Kerende Grondbewerking? Kom dan naar de cursus op 13 februari en leer de basisprincipes van NKG.

Programma

09.30 – Inloop
10.00 – Opening van de Dag door Gertjan Zevenbergen (AgriMedia)
10.10 – Christoph Felgentreu DSV * – onderzoek en ervaringen met mengsels
11.10 – Koffiepauze
11.35 – Pitch van Evers Agro
11.40 – Vervolg Christoph Felgentreu DSV *
12.10 – Sander Bernaerts (Naturim) – resultaten groenbemesters (met video)
12.40 – Pitch Man@Machine
12.45 – Lunch (Stamppot buffet) en bezoek ‘deel’ voor de 3 partners
13.50 – Prof. Dr. Günter Neumann * – Effecten van glyfosaat in de bodem
14.45 – Dingeman Burgers (akkerbouwer) – Ervaringen met grondbewerking/NKG
15.20 – Discussie en afsluiting (sprekers, Gertjan en Sander)

 

* Let op: Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van headsets waarmee u de simultaan vertaling door professionele tolken direct kunt horen.

Sprekers tijdens de studiedag:

Sander Bernaerts
Resultaten groenbemesters (met video)

De laatste jaren komen er meer machines op de markt om specifiek een groenbemester te bewerken. Bernaerts gaat in op de doelen die het bewerken van een groenbemester kan hebben. In het bijzonder vanuit NKG-perspectief. Tevens wordt gekeken naar de ervaringen die de praktijk al heeft met deze bewerkingen. In samenwerking met Agrimedia is in oktober een test uitgevoerd met 5 verschillende machines om een groenbemester te bewerken. Dit waren: klepelmaaier (perfect), Wallner rol, Treffler TSW rol, Veenma Greencutter en Vaderstad crosscutter. Er is gekeken naar effect, capaciteit en brandstofverbruik. De resultaten van deze test zullen worden getoond.

Bernaerts is actief als onafhankelijk adviseur en werkt onder de naam Naturim. Naast advies in de biologische landbouw richt hij zich op advies over Niet Kerende Grondbewerking in Nederland, met name voor gangbare bedrijven. Hij begeleidt studiegroepen NKG, geeft cursussen en initieert demo’s en testen.

Christoph Felgentreu
Onderzoek en ervaringen met mengsels

Christoph Felgentreu houdt zich bij DSV intensief bezig met onderzoek naar de teelt van groenbemesters in relatie tot de bodem en bodemprocessen. Het doel van deze zoektocht is te komen tot vruchtwisselingsspecifieke en uitgebalanceerde mengsels. Felgentreu gaat in op de zoektocht en resultaten van hun onderzoeken naar de relatie tussen bodem en planten. Daarnaast worden nieuwe innovaties en ideeën getoond voor het verhogen van de bodemvruchtbaarheid en organische stof.

Felgentreu is productmanager groenbemesters en bodemvruchtbaarheid bij DSV zaden Duitsland. Felgentreu is absoluut een autoriteit op de teelt van groenbemesters. Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt op nieuwe inzichten. Namelijk dat de teelt van groenbemesters een belangrijke rol vervult in een modern en duurzaam landbouwsysteem. Duitstalig met simultaanvertaling.

Prof. Dr. Günter Neumann
Effecten van glyfosaat in de bodem

Neumann geeft een overzicht naar de vele onderzoeken naar de neveneffecten van glyfosaat in akkerbouw. Deze onderzoeken worden door de Duitse overheid ondersteund. In het onderzoek is vastgesteld dat glyfosaat ook op langere termijn schade veroorzaakt aan gewassen. De afbraak van glyfosaat in de bodem hangt van vele zaken af zoals de toestand van het bodemleven, bodembewerking, bodemeigenschappen en vruchtwisseling. Zijn presentatie geeft een andere kijk op deze herbicide.

Neumann werkt bij het instituut voor plantenwetenschappen aan de universiteit Hohenheim. Zijn afdeling onderzoekt al veel jaren de langjarige effecten van glyfosaat in verschillende gewassen. Aanleiding hiervoor waren toenemende problemen die landbouwers in de regio ondervonden.

Dingeman Burgers
Akkerbouwer

Dingeman Burgers is akkerbouwer in het Noord-Brabantse Zevenbergschen Hoek op een bedrijf van 170 hectare. Na een extreme regenbui in het najaar van 1998, werden hem twee dingen duidelijk: één: zijn percelen moesten het water sneller afvoeren en twee: het waterbergend vermogen van zijn grond moest omhoog. Het eerste is vooral een kwestie van egaliseren en draineren, het tweede hoopt hij te bereiken door zijn grond niet meer te ploegen.

Gertjan Zevenbergen
Dagvoorzitter

Gertjan Zevenbergen groeide op op een gemengd bedrijf op Voorne-Putten, een van de Zuid-Hollandse Eilanden. Al vanaf zijn jeugd is hij gefascineerd door trekkers en landbouwmachines. En van media. Als hoofdredacteur van de bladen LandbouwMechanisatie, Veehouderij Techniek en Tuin- en park Techniek kan hij die twee liefdes combineren. Samen met zijn vrouw runt hij daarnaast een klein akkerbouwbedrijf met boerderijwinkel in Zuidland.

Toegang en kortingen

Abonnees van vakblad LandbouwMechanisatie en leden van de studieclub Naturim krijgen korting en betalen 69 euro. Kom je niet alleen? Dan geldt de korting voor de hele groep (max. 5 personen). Niet-leden betalen 99 euro voor deelname. Genoemde toegangstarieven zijn exclusief btw.

Deze studiedag heeft reeds plaatsgevonden

Wilt u toch kennis opdoen over Niet-Kerende Grondbewerking? Kom dan naar de cursus op 13 februari en leer de basisprincipes van NKG.