Demonstratievelden op AgroTechniek Holland 2018

Tijdens de ATH beurs wordt vanuit het project Betere Bodem dagelijks een demonstratie bodembewerking verzorgt . Deze start om 13.30 uur. In circa 30 minuten krijgt u een goed beeld hoe u met een minimale grondbewerking en beperkte machinekosten de bodem kunt bewerken.

Daarnaast is er op het demonstratieveld speciale aandacht voor bodembewerking zonder glyfosaat. Er worden machines getoond die ondiep en met voldoende overlap kunnen afsnijden.

Inmiddels zijn er in heel het land en op alle grondsoorten bedrijven die Niet Kerende Grondbewerking toepassen en zodoende de bodembewerking hebben geminimaliseerd. In een goed systeem wordt het bodemleven zoveel mogelijk gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organische stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. Deze manier van werken is daarom een zinvol antwoord op klimaatverandering en toenemende bodemdruk door mechanisatie.

Kies daarom voor de aanpak van een Betere Bodem voor beter boeren en kom van 12 tot en met 15 september naar onze demovelden.