Demodag aanmelden

Op vrijdag 18 september organiseert Betere Bodem een demonstratie van werktuigen voor een minimale bodembewerking. De demonstratie wordt gehouden nabij Lelystad op de Proeftuin Agro-ecologie en Technologie (voorheen Broekemahoeve), Elandweg 84, Lelystad.

Vanwege de RIVM maatregelen inzake COVID-19 zal de demonstratie in twee groepen worden gegeven. De maximale groepsgrootte is beperkt tot 25 bezoekers. De eerste demo zal plaatsvinden om 12.00 uur, de tweede omĀ 14.00 uur.

Aanmelding is niet meer mogelijk.